Óbuda-békásmegyer hivatalos fakatasztere

Fatelepítés ismertető

A faültetés kényes munka, ami ha jól sikerül, évtizedekre (vagy akár évszázadokra) meghatározza egy talpalatnyi terület arcát. Kevés szomorúbb látvány van viszont, mint a szakszerűtlen ültetés miatt elszáradt facsemete. Bár az időjárást a szakember sem tudja befolyásolni, sok trükköt ismer, amivel a fa megeredését segítheti. Nem elegendő azonban a fát elültetni, azt folyamatosan, főleg az első években, rendszeresen gondozni kell!

Miből áll össze egy fa telepítése / pótlása?

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018(V.30.) Önkormányzat rendelete:

„16 § (1) Közterületen történő pótlás legalább kétszer iskolázott és minimum 6 cm törzsátmérőjű vagy 18/20 cm törzskörméretű fával teljesíthető”

A fák törzsmagassága jellemzően legalább 220 cm, tehát az első (váz)ágak e felett lehetnek csak, hogy a közlekedést ne akadályozzák. Telepítés előtt tájékozódjon a különböző (közmű, útszegély, stb.) védőtávolságokról! Telepítéskor legyen a helyszínen a Határozat!

Az ültetés ideje

A lombhullatókat a nyugalmi időszakban – lombhullás és lombfakadás között, tehát november eleje és március vége között – fagymentes időben bármikor ültethetünk.

Az őszi ültetés előnyösebb a megeredés szempontjából, mivel a gyökérsérüléseknek van idejük télen begyógyulni, továbbá a vegetációs időszakon kívül sem áll le a gyökérnövekedés, így az őszi telepítés alkalmával hosszabb ideje van a fa begyökeresedésére a nyári aszályos időszakig.

Tavaszi ültetéskor a növényeknek kevesebb ideje van a begyökeresedésre és a sebek gyógyulására, továbbá a megmozgatott talaj sokkal könnyebben kiszárad, ezért szükség van a rendszeres és bőséges öntözésre.

Az ültetőgödör előkészítése

Az ültetőgödör minimális mérete 1 × 1 × 1 méter.

Városi környezetben, mivel a talaj gyakran szeméttel, építési törmelékkel szennyezett és humuszban szegény, szükséges minimálisan 50%-os, de javallott a biztosabb eredés érdekében a 100 %-os talajcsere. A munka során nyitott ültetőgödör a területen nem maradhat, így a kiásott gödrök vagy karókra erősített színes, figyelemfelkeltő szalagokkal körbekerítendők, vagy termőfölddel az ültetésig visszatemetendők. Ültetés fagymentes napon végezhető csak.

Ültetéskor érdemes az ültetőközeget növekedés serkentő anyagokkal, komposzttal, szerves trágyával dúsítani a gyorsabb megeredés és a gyökérképződés, regenerálódás megindítása céljából.

A növények előkészítése az ültetésre

Közterületi fatelepítés esetén csak földlabdás telepítés engedélyezett, ilyenkor a földlabdával megőrizzük a gyökerek körül kialakult, a fával kölcsönösen előnyös együttélésben (szimbiózisban) lévő gombatelepket.

Az átültetés során a növény elveszti a gyökerei egy részét, tehát ezzel egyensúlyba kell hozni a lombkorona méretét is, így a korona mintegy 30 %-át el kell távolítani: először a sérült és keresztbe vagy befelé növő vesszőket, gallyakat kell eltávolítani, majd a meghagyott vesszőket is vissza kell metszeni, hosszúságuk felére, harmadára. Az erősebb növekedésűeket kevésbé, a lassabb növekedésűeket pedig bátrabban érdemes visszametszeni, így a gyengébb növekedésű fajokat kevesebb meghagyott rüggyel terheljük.

Közterületi fatelepítés esetén csak földlabdás telepítés engedélyezett, ilyenkor a földlabdával megőrizzük a gyökerek körül kialakult, a fával kölcsönösen előnyös együttélésben (szimbiózisban) lévő gombatelepeket.

Az ültetés

A növényt olyan mélyre kell ültetni amilyen mélyen eredetileg is volt. A túl mélyre ültet fa gyökerei befulladhatnak, a sekélyre ültetett egyedek pedig könnyebben kiszáradhatnak, továbbá a gyökérnyak parásodása, kéregfejlődése sok energiát elvesz a növénytől.

Kivételt képeznek ez alól a gyökérnyakba szemzett példányok: itt a szemzés helyének a talajfelszíntől számított 5-10 cm magasra kell kerülnie, megakadályozva a vadhajtások előtörését.

Az ültetőgödörben a talajjal való feltöltés során rétegesen tömöríteni kell, ügyelve a gyökerek sértetlenségére. A teljes feltöltés előtt legalább 30-35 liter vízzel be kell iszapolni, majd a gödröt a maradék földdel feltölteni. A a fa tövét ki kell tányérozni úgy, hogy a föld végleges szintje a gyep szintjével azonos legyen, vagy 2-3 cm-rel mélyebben legyen, hogy a hulló csapadék a fa tányérjába folyhasson. Öntözéskor ez megoldás a fa tövén tartja a vizet, terepviszonyoktól függetlenül. A tányér kialakítása után 5-10 liter vízzel be kell újra öntözni, tehát 1 darab fa elültetésekor legalább 40 liter vízzel kell számolni.

Javallott a tányérját avarral vagy fűkaszálékkal takarni: ez a mulcsréteg nem engedi a talajt kiszáradni, bomlása révén védi a talajt az átfagyástól, így a gyökerek növekedését serkenti, valamint egész évben visszaszorítja a gyomokat, melyek vizet és tápanyagot vennének el a fától.

Kihajtástól lombhullásig, időjárástól függően, rendszeresen (akár hetente) öntözni kell a fát, alkalmanként 80-100 liter vízzel kell számolni.

A fák törzsét a fűkaszálástól megóvandó vagy törzsvédő hálóval, vagy cserjékkel kell körbe venni!

 

Nem telepíthető fásszárú fajok (Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 13. melléklet):

amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)

arany ribiszke (Ribes aureum)

ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)

fehér akác (Robinia pseudoacacia)

fehér eper (Morus alba)

gyalogakác (Amorpha fruticosa)

kanadai nyár (Populus ×canadensis),

kései meggy (Prunus serotina)

mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima),

nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)

szőlőfajok (adventívek) (Vitis-hibridek)

vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.)

zöld juhar (Acer negundo)

 

További információ:

  1. 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800346.kor
  2. A fás szárú növények védelmének szabályai a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján http://www.termeszetvedelem.hu/a-fas-szaru-novenyek-vedelmenek-szabalyai-a-346-2008-xii-30-korm-rendelet-alapjan
  3. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017. (IX. 29.) Önkormányzati rendelete Óbuda-Békásmegyer település képének védelméről: X. fejezet – a zöldfelületek kialakítási módjának közös szabályai a meghatározó és az egyéb területeken 26. 1 Növények telepítése telken és közterületen (https://obuda.hu/wp-content/uploads/2018/10/36-2017-telep%C3%BCl%C3%A9sk%C3%A9p-v%C3%A9delm%C3%A9r%C5%91l_egys%C3%A9ges-36-2017-22-2018-ig_tartalomjegyz%C3%A9kkel.pdf)
  4. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018(V.30.) önkormányzati rendelete http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg8ed7dr4eo3dt0ee7em6cj1bz8cc5cd8bz5cf0ca1n
  5. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet https://obvsz.obuda.hu/kategoria/tkr/
  6. Megyesi Éva: Faültetés szabályosan, szakszerűen. – Kertészet és Szőlészet 2020 / 10 https://magyarmezogazdasag.hu/2020/03/09/faultetes-szabalyosan-szakszeruen
  7. Városi fák és közművek kapcsolata tervezési útmutató. – Zöld infrastruktúra füzetek 4. https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/ZI_FUZETEK_fak_online.pdf