Fatelepítés ismertető

A faültetés kényes munka, ami ha jól sikerül, évtizedekre (vagy akár évszázadokra) meghatározza egy talpalatnyi terület arcát. Kevés szomorúbb látvány van viszont, mint a szakszerűtlen ültetés miatt elszáradt facsemete. Bár az időjárást a szakember sem tudja befolyásolni, sok trükköt ismer, amivel a fa megeredését segítheti. Nem elegendő azonban a fát elültetni, azt folyamatosan, főleg az első években, rendszeresen gondozni kell!

Miből áll össze egy fa telepítése / pótlása?

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018(V.30.) Önkormányzat rendelete:

„16 § (1) Közterületen történő pótlás legalább kétszer iskolázott és minimum 6 cm törzsátmérőjű vagy 18/20 cm törzskörméretű fával teljesíthető”

A fák törzsmagassága jellemzően legalább 220 cm, tehát az első (váz)ágak e felett lehetnek csak, hogy a közlekedést ne akadályozzák. Telepítés előtt tájékozódjon a különböző (közmű, útszegély, stb.) védőtávolságokról! Telepítéskor legyen a helyszínen a Határozat!

Az ültetés ideje

A lombhullatókat a nyugalmi időszakban – lombhullás és lombfakadás között, tehát november eleje és március vége között – fagymentes időben bármikor ültethetünk.

Az őszi ültetés előnyösebb a megeredés szempontjából, mivel a gyökérsérüléseknek van idejük télen begyógyulni, továbbá a vegetációs időszakon kívül sem áll le a gyökérnövekedés, így az őszi telepítés alkalmával hosszabb ideje van a fa begyökeresedésére a nyári aszályos időszakig.

Tavaszi ültetéskor a növényeknek kevesebb ideje van a begyökeresedésre és a sebek gyógyulására, továbbá a megmozgatott talaj sokkal könnyebben kiszárad, ezért szükség van a rendszeres és bőséges öntözésre.

Az ültetőgödör előkészítése

Az ültetőgödör minimális mérete 1 × 1 × 1 méter.

Városi környezetben, mivel a talaj gyakran szeméttel, építési törmelékkel szennyezett és humuszban szegény, szükséges minimálisan 50%-os, de javallott a biztosabb eredés érdekében a 100 %-os talajcsere. A munka során nyitott ültetőgödör a területen nem maradhat, így a kiásott gödrök vagy karókra erősített színes, figyelemfelkeltő szalagokkal körbekerítendők, vagy termőfölddel az ültetésig visszatemetendők. Ültetés fagymentes napon végezhető csak.

is fél, de inkább teljes talajcsere. Ültetéskor érdemes az ültetőközeget növekedés serkentő anyagokkal, komposzttal, szerves trágyával dúsítani a gyorsabb megeredés és a gyökérképződés, regenerálódás megindítása céljából.

A növények előkészítése az ültetésre

Közterületi fatelepítés esetén csak földlabdás telepítés engedélyezett, ilyenkor a földlabdával megőrizzük a gyökerek körül kialakult, a fával kölcsönösen előnyös együttélésben (szimbiózisban) lévő gombatelepket.

Az átültetés során a növény elveszti a gyökerei egy részét, tehát ezzel egyensúlyba kell hozni a lombkorona méretét is, így a korona mintegy 30 %-át el kell távolítani: először a sérült és keresztbe vagy befelé növő vesszőket, gallyakat kell eltávolítani, majd a meghagyott vesszőket is vissza kell metszeni, hosszúságuk felére, harmadára. Az erősebb növekedésűeket kevésbé, a lassabb növekedésűeket pedig bátrabban érdemes visszametszeni, így a gyengébb növekedésű fajokat kevesebb meghagyott rüggyel terheljük.

Közterületi fatelepítés esetén csak földlabdás telepítés engedélyezett, ilyenkor a földlabdával megőrizzük a gyökerek körül kialakult, a fával kölcsönösen előnyös együttélésben (szimbiózisban) lévő gombatelepeket.

Az ültetés

A növényt olyan mélyre kell ültetni amilyen mélyen eredetileg is volt. A túl mélyre ültet fa gyökerei befulladhatnak, a sekélyre ültetett egyedek pedig könnyebben kiszáradhatnak, továbbá a gyökérnyak parásodása, kéregfejlődése sok energiát elvesz a növénytől.

Kivételt képeznek ez alól a gyökérnyakba szemzett példányok: itt a szemzés helyének a talajfelszíntől számított 5-10 cm magasra kell kerülnie, megakadályozva a vadhajtások előtörését.

Az ültetőgödörben a talajjal való feltöltés során rétegesen tömöríteni kell, ügyelve a gyökerek sértetlenségére. A teljes feltöltés előtt legalább 30-35 liter vízzel be kell iszapolni, majd a gödröt a maradék földdel feltölteni. A a fa tövét ki kell tányérozni úgy, hogy a föld végleges szintje a gyep szintjével azonos legyen, vagy 2-3 cm-rel mélyebben legyen, hogy a hulló csapadék a fa tányérjába folyhasson. Öntözéskor ez megoldás a fa tövén tartja a vizet, terepviszonyoktól függetlenül. A tányér kialakítása után 5-10 liter vízzel be kell újra öntözni, tehát 1 darab fa elültetésekor legalább 40 liter vízzel kell számolni.

Javallott a tányérját avarral vagy fűkaszálékkal takarni: ez a mulcsréteg nem engedi a talajt kiszáradni, bomlása révén védi a talajt az átfagyástól, így a gyökerek növekedését serkenti, valamint egész évben visszaszorítja a gyomokat, melyek vizet és tápanyagot vennének el a fától.

Kihajtástól lombhullásig, időjárástól függően, rendszeresen (akár hetente) öntözni kell a fát, alkalmanként 80-100 liter vízzel kell számolni.

A fák törzsét a fűkaszálástól megóvandó vagy törzsvédő hálóval, vagy cserjékkel kell körbe venni!

 

Nem telepíthető fásszárú fajok (Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 13. melléklet):

amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)

arany ribiszke (Ribes aureum)

ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)

fehér akác (Robinia pseudoacacia)

fehér eper (Morus alba)

gyalogakác (Amorpha fruticosa)

kanadai nyár (Populus ×canadensis),

kései meggy (Prunus serotina)

mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima),

nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)

szőlőfajok (adventívek) (Vitis-hibridek)

vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.)

zöld juhar (Acer negundo)

 

További információ:

  1. 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800346.kor
  2. A fás szárú növények védelmének szabályai a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján http://www.termeszetvedelem.hu/a-fas-szaru-novenyek-vedelmenek-szabalyai-a-346-2008-xii-30-korm-rendelet-alapjan
  3. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017. (IX. 29.) Önkormányzati rendelete Óbuda-Békásmegyer település képének védelméről: X. fejezet – a zöldfelületek kialakítási módjának közös szabályai a meghatározó és az egyéb területeken 26. 1 Növények telepítése telken és közterületen (https://obuda.hu/wp-content/uploads/2018/10/36-2017-telep%C3%BCl%C3%A9sk%C3%A9p-v%C3%A9delm%C3%A9r%C5%91l_egys%C3%A9ges-36-2017-22-2018-ig_tartalomjegyz%C3%A9kkel.pdf)
  4. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018(V.30.) önkormányzati rendelete http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg8ed7dr4eo3dt0ee7em6cj1bz8cc5cd8bz5cf0ca1n
  5. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet https://obvsz.obuda.hu/kategoria/tkr/
  6. Megyesi Éva: Faültetés szabályosan, szakszerűen. – Kertészet és Szőlészet 2020 / 10 https://magyarmezogazdasag.hu/2020/03/09/faultetes-szabalyosan-szakszeruen
  7. Városi fák és közművek kapcsolata tervezési útmutató. – Zöld infrastruktúra füzetek 4. https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/ZI_FUZETEK_fak_online.pdf